Imbolc

Imbolc je svátek který se slaví 1.února. Je zasvěcen mladé bohyni-panně, bohyni Brigit. Imbolc je oslava naděje – příslibu že život bude pokračovat. Kdysi dávno, zemědělská společenství byla zcela závislá pro přežití v tomto drsném zimním období na mléku krav, které o Imbolcu začínaly rodit telata. Teplé bílé mléko je tedy symbolem Brigit a zároveň symbolem naděje.

O Imbolcu se tradičně vykonávají rituály očisty, například koupáni se v ledové vodě. Můžeme však použít i méně drsné způsoby. Třeba teplou bylinkovou koupel.
Dobré je očistit dům – udělat důkladný úklid, probrat staré věci a vyhodit (nebo věnovat) to co už nepoužíváme charitě nebo těm co to potřebují, otevřít na chvilku všechna okna a dveře, aby vše staré mohlo „odletět“ pryč. Taky můžeme použít vonné tyčinky, kadidlo nebo svícny, abychom vyčistily prostor i na „jemnohmotné“ rovině. Rovněž můžeme použít zvuk – tibetské mísy, zvonečky, zpěv, oblíbenou hudbu. Další možnosti jsou esenciální oleje, voňavé spreje, voda z pramene a jakýkoliv jiný způsob, který je Vám blízký. Cílem je očistit prostor a vpustit do něj esenci mladé, energické, krásné bohyně Brigit, která probouzí zemi z Dlouhého zimního spánku. V česku je to den, kdy má svátek HROMNICE.
Tradičně, v noci z 31. ledna na 1.unora, zapalujeme bílé svíčky, chodíme po domě a s modlitbou “vnášíme světlo” (fyzicky a metaforicky) do každého pokoje.
Bohyně – patronka tohoto ročního období, Brigit, je nejmladší ze všech bohyni Kola Roku Brigit – Anny. Je to Triple Goddess – bohyně která má 3 tvary: patronka léčitelství, kovářství a umění. O Imbolcu je tedy vhodné provozovat jakékoliv rituály spojené s léčbou a léčitelstvím. Můžeme požádat Brigitu o její pomoc a požehnání, aby nás provedla po cestě k uzdravení. Rovněž můžeme malovat, tancovat, zpívat, abychom oslavily tuto Bohyni .